Yhdistys

Israelin Ystävyysseura edistää toiminnallaan Israelin kansan ja valtion hengellistä, henkistä ja aineellista jälleenrakentumista. Toiminta on yhteiskristillistä ja perustuu Raamattuun. Toimintaperiaatteena on, että lahjoitetut varat menevät lyhentämättöminä lahjoittajan valitsemaan kohteeseen. Aineellisten lahjoitusten lisäksi yhdistys haluaa olla siunaamassa Israelia rukouksin.

Israelin Ystävyysseuran toimijat toimivat täysin vapaaehtoispohjalta. Yhdistyksen käytännön toimintaa hoitavana elimenä toimii vuosittain valittava hallitus. Israelin Ystävyysseura toimii valtakunnallisella tasolla, jonka lisäksi sillä on useita paikallisosastoja Suomessa. Yhdistys ja paikallisosastot järjestävät erilaisia tilaisuuksia, ja jäsenille noin viidesti vuodessa lähetettävästä jäsentiedotteesta saa ajankohtaista tietoa toiminnasta. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden suomalaisten Israel-järjestöjen kanssa, sekä israelilaisten yhteyshenkilöiden ja -järjestöjen kanssa. Tervetuloa mukaan Israelin Ystävyysseuran tilaisuuksiin ja toimintaan!Länsimuuri

”Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani,” sanoo teidän Jumalanne. ”Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu…” Jes 40:1-2

Comments are closed